• Novoročný príhovor 2019

    Prečítať si
  • Zaregistruj sa teraz!

    Registrácia spustená.  Miesta sa míňajú.

    Posledný termín je 27. júl 2019

    Prihlásiť sa!

"V službe evanjelia, spojení láskou Kristovou."

Aktuálne informácie

Slávnosť konfirmácie 2019

Už tradične sa každoročne v sviatok Svätej Trojice koná v cirkevnom zbore evanjelickej cirkvi a.v. v Púchove slávnosť konfirmácie. Za hlaholu zvonov vošlo do zaplneného chrámu Božieho v sprievode na čele s ...

Čítať viac

Pozícia zborového farára je od 01. júla 2019 neobsadená.

Administrátor zboru

Mgr. Miroslav Eštok

Milodary a cirkevný príspevok – Číslo účtu (IBAN): SK91 0900 0000 0000 1234 5678

Výška cirkevného príspevku v CZ ECAV Púchov na kalendárny rok 2019 je 10 € za dospelého člena cirkevného zboru
5 € za člena cirkevného zboru do konfirmácie. Pri platení cez účet uveďte do správy pre prijímateľa meno, priezvisko a adresu.